2013_04_23_15_38_25.png

Služby

 

 • Komplexné dodávky, montáž, záručný a pozáručný servis
 • plynových kotolní, plynových kotlov a plynových horákov (VTZ plynové)
 • dodávky a opravy tepelnoizolačných výplní dvier kotlov
 • regulačných staníc plynu
 • výmenníkových staníc tepla
 • merania a regulácie (MaR)
 • elektrických zariadení
 • snímania a regulácie hladín vody
 • detekcia úniku nebezpečných plynov
 • technologických zariadení kotolní
 • dodávky a opravy čerpadiel (obežné čerpadlá pre cirkuláciu vody)
 • odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení (v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z.)
 • prípravu a zabezpečenie úradných skúšok Technickej inšpekcie pre plynové spotrebiče (plynové hoáky)
 • oprava tlakových celkov kotlov (CKD, KVD, KDVE, PGV, PGVE, BK, Slatina Roučka)
 • potrubné rozvody pary, potrubné rozvody vody, potrubné rozvody plynu
 • tepelnoizolačné výmurovky a sibralové výplne dverý kotlov, tesnenia (malochy) a upchávky tlakových celkov
 • dodávky náhradných dielov pre spaľovacie zariadenia, regulačné zostavy, plynové ventily

 

a riadiace systémy od výrobcov:
LANDYS & GYR (LFL, LDU, QRA, UVZ, SQM) atď., HONEYWELL, BASPELIN, DUNGS, SATRONIC, AHDI, AVH, S 2.2. DANFOSS
snímanie a regulácia hladiny vody MAVE


Predaj, montáž a servis plynových horákov:
CKD DUKLA ( CKD PHD, CKD PHZ ), První brňěnská strojírna PBS EquipmentAPH, APH-M, WEISHAUPT, ELCO, DZ 300, DZ 350, DZ 900, ETI, HOTERM
oprava tlakových celkov kotlov (CKD, KVD, KDVE, PGV, PGVE, BK, Slatina Roučka)